Ana sayfa > Haberler ve uygulama > İçerik
Yeni bileşenleri
- Jun 23, 2016 -

1. uzun menzilli sipariş: en az mikron aralığında düzenlenen kristal atomları.

2. tekdüzelik: iç parçaların makroskopik özellikler kristal aynıdır.

3. anizotropi: kristalleri farklı fiziksel özellikleri ile farklı yönlere.

4. Simetri: ideal kristal şekli ve iç yapısı olan belirli bir simetri.

5. sınırlamalar: Kristal polyhedra kendiliğinden kapalı geometri özellikleri oluşan.

6. bölünme: Kristal kristaller belli bir yönünü sahip

7. en düşük enerji: Kristal içinde en az.

8. koruma uçak açının: Ying Jing sabit iki uçak arasındaki açı aynı kristal ait.